نخبگان ,خویش ,ایجاد ,برگزاری ,خشکبیجار ,فضای ,افتخار آفرینان ,مراسم تجلیل

برگزاری نخستین  دوره ی مراسم تجلیل از نخبگان و افتخار آفرینان  خشکبیجار که به همت تنی چند از جوانان برای تقدیر از بزرگان و افتخار آفرینان برگزار شده است را می توان از اتفاقات مهمی که سالهاست جای آن در خشکبیجار خالی بوده دانست .

کاری که می توانست سالها قبل توسط کسانی که در مناسب مختلف بخش خشکبیجار حضور داشته اند برگزار شود اما هیچ گاه چنین رویدادی در این سطح به انجام نرسید .

البته هدف از این گفتار نه واکاوی چرایی عدم برگزاری این مراسم یا مراسمی از این دست می باشد. بلکه نگاهی دارد به تاثیرات  برگزاری و همچنین عدم  برگزاری این گونه مراسمات.

نخبگان نگین های درخشان هر شهرند که می توانند به راحتی نام و آوازه شهر و دیارشان  را تا دور دستها ببرند و با توجه به تاثیر گذاری که در اجتماع دارند در حرکتهای که سبب پیشرفت شهر می باشد پیش قدم باشند . مردم نیز به واسطه شناخت از آنها در تصمیم گیریهای مهم اجتماعی و سیاسی خویش از کمک آنها بهره می گیرند.

منبع اصلی مطلب : خشکبیجار
برچسب ها : نخبگان ,خویش ,ایجاد ,برگزاری ,خشکبیجار ,فضای ,افتخار آفرینان ,مراسم تجلیل

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نخستین مراسم تجلیل از نخبگان و افتخار آفرینان خشکبیجار